افزودن آگهی جدید

Choose a package

 • پکیج رایگان
  ۰ تومان
  ۷ آگهی برای ۳۰ روز
  • ثبت ۷ آگهی
  • امکان درج تصویر و ویدئو
  • درج آگهی معمولی
  • نمایش به مدت ۳۰ روز
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • امکان ارسال دیدگاه توسط کاربران
 • پکیج ویژه
  ۲۹۰۰۰ تومان
  ۱۵ آگهی برای ۱۸۰ روز
  • ثبت ۱۵ آگهی
  • امکان درج تصویر و ویدئو
  • درج آگهی به صورت ویژه
  • نمایش آگهی به ۶ ماه
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • نمایش تمامی ویژگی ها
  • امکان درج فیلد های اضافی اطلاعات
  • امکان ارسال دیدگاه توسط کاربران
 • پکیج تجاری
  ۹۹۰۰۰ تومان
  ۱۰۰۰ آگهی برای ۹۶۰۰ روز
  • ثبت نامحدود آگهی
  • امکان درج تصویر و ویدئو
  • درج آگهی به صورت ویژه
  • نمایش آگهی به مدت نامحدود
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • نمایش تمامی ویژگی ها
  • امکان درج فیلد های اضافی اطلاعات
  • امکان ارسال دیدگاه توسط کاربران